חסידים ואנשי מעשה

"חסידים ואנשי מעשה" הוא בית רעיוני לצעירים ומתבגרים המשלבים אורח חיים חרדי של לימוד תורה ושמירת ומצוות עם חיי מעשה בשוק התעסוקה וההשכלה. המרכז מהווה סביבת חשיבה משותפת במשנת רבותינו תלמידי הבעש"ט ולמעלה בקודש למול עולמות מחשבה שונים ומאתגרים מחוץ לכותלי בית המדרש. המרכז מזמין את כל מי שחשקה נפשו, לשיח כנה ופתוח, באווירה חסידית, בצוותא בשילוב ידיים, למצוא דרך לחיי רוח בעולם רווי אתגרים.

גיליון 4

השאלה השבועית

לאחרונה עלה לכותרות נושא לימודי חול בתתי"ם, האם מוטל עלינו כהורים לילדים לקחת בו חלק או שזה עניין של 'עסקנים' ואנחנו פטורים מאחריות, ובכלל האם ישנו יחס בחסידות ללימודי מקצוע?

# על תפקידים וחלוקת אחריות, והאם התפיסה שכל אדם הוא ייחודי היא מחזקת או מחייבת.

כמו כולם התוודענו בשבועיים האחרונים לוויכוח מרכזי בציבור החרדי בנושא לימודי ליב"ה בתתי"ם. במשרד החינוך חתמו על מתווה חדש, תתי"ם שיכלילו בתוכניות הלימוד לימודי מתמטיקה אנגלית ומדעים יהיו זכאים לתקצוב משמעותי. המתווה זכה לשם 'מתווה בעלז' משום שמאחוריו ניצבים עסקנים חסידי בעלז שהובילו את המהלך בעידודו של הרבי מבעלז. מנגד בעיתון 'יתד נאמן' האמון על ההשקפה הליטאית נכתב בחריפות נגד המהלך. דעות לכאן ולכאן עם הרבה טיעונים בדרך. מבלי להיכנס לפוליטיקה ומפלגות, אני כאבא לילד בגיל הרך, חושב לעצמי האם זה נכון לעמוד מהצד ולהסתכל על כל זה כנושא ציבורי, או שבעצם הרי מדובר בילדיי שלי, אז זה הסיפור שלי בעצם. ובכלל, כאברך חסידי – אני רוצה להבין – האם יש בחסידות ומשנתה יחס לנידון הזה, אולי יש שם שורשים לוויכוח הזה, ובכלל לסוגיית לימודי המקצוע ההולכת ומתרחבת בשנים האחרונות בציבור החרדי. 

#בקצרה

הבעש"ט אומר "ה' צלך" (תהילים קכ"א) הקב"ה מנהיג את העולם, כמו הצל. הצל הוא השתקפות של האדם, אם יתרומם גם הצל יתרומם, אם יתכופף הצל גם הוא אחריו. הבריאה וכל העולמות העליונים תלויים באדם, ובכל אדם, לא רק בגדולים וצדיקים. זה מאוד מחזק מצד אחד, אבל גם מחייב, האחריות לנעשה בעולם מוטלת על האדם, זה בידך, עליך לקחת אחריות ולקבל החלטות גם על העתיד הרחוק, אי אפשר להתחמק ולומר "לא באחריותי".

במה זו לא נועדה לעסוק בפוליטיקה גם אם היא "חסידית", אלא בהגות ומחשבה. מנגד – המטרה היא ללבן יחד נושאים הקרובים לעולמו של החסיד "איש המעשה". לימודי מקצוע הוא נושא מרכזי בחיי "אנשי מעשה", ואי אפשר להתעלם ממנו. נשתדל להאיר מחשבה מסויימת בנושא, יחד עם הזהירות מלגלוש לתחומים שאינם שייכים למסגרת זו, לא נתיימר להכריע בתשובה לנידון כה חשוב שגדולי ישראל שליט"א יושבים בו על המדוכה, נעסוק רק בגישה הנכונה לשאלה.

# לא באחריותי

אחד מן הנושאים העומדים לדיון בבסיס הנידון היא 'שאלת האחריות'. וזאת כדלהלן. לימודי מקצוע הם בעצם - אמצעי לפתח יכולת ידע מקצועי שתביא ללומד אופציה להתפרנס בכבוד. גם שאלת  לימודי חול בתתי"ם בסוף נשאבת משם במובן מסויים, (לימודי אנגלית למשל לא תורמים ללימודי הגמרא, הם תוסף ידע לחיים שמחוץ לכותלי בית המדרש). וכאן עולה השאלה - הקריטית בחייו של יהודי - כמה מקום אמורה לתפוס חובת ההשתדלות לפרנסה ולחיים בכלל - על פני לימוד תורה וחינוך לתורה. לא נעסוק בשאלה הזו (כמו שלא נדון בשאלות מרכזיות נוספות המשתתפות בדיון הרחב הזה). נעמוד רק על קו חשיבה אחד הנוטל חלק בשאלת הפרנסה - 'שאלת האחריות'. האם אני הוא שצריך לדאוג כעת לפרנסת העתיד? האם אני צריך לחנך את ילדיי לרכוש כישורים לחיים בעוד שנים? צריך בכלל לחשוב על העתיד? יהודי אמור לעשות את תפקידו בחיים, לחנך את ילדיו ואת עצמו לעבוד את ה' וללמוד את תורתו, מה שיהיה בהמשך החיים - שיהיה. הדבר הוא לא באחריותי, אנחנו אנשים קטנים מדי מכדי לעשות "סדר" בעולם. טענה זו נשמעת בעיקר, בסוגיות הצופות פני עתיד כמו זו, חישובים כמו כמה יהיה אחוז האוכלוסיה החרדית בעוד עשר שנים והיחס לצפיפות המגורים, ורמת ההכנסה, נשמעות לנו לפעמים כדיבורים מוזרים במקרה הטוב. מה כל זה קשור אלינו?!

טיעון זה רלוונטי לדברים נוספים, למשל, נושא איכות הסביבה, או בטיחות, כשהוא עולה על סדר היום, בבנייני מגורים או בתרגולי פיקוד העורף, אנחנו שומעים את הטיעון "זה לא באחריותינו", אם תשאל את הטוען - באחריות מי הדבר? תיענה במשיכת כתפיים, "לא יודע, זה לא ענייני, תן לעולם להתנהל".

לא באנו לעסוק בהכרעות מעשיות, אבל כן נדבר על העיקרון.

# שותפות עם אלוקים

שאלת האחריות היא בעצם מבוא לשאלה עמוקה יותר, והיא 'שאלת הבחירה', אם אין הדבר באחריותי - פירושו של דבר שהוא לא בשליטתי, אני לא בוחר. שאלות אלו היוו כר פורה לדיונים פילוסופיים עמוקים מראשית המחשבה האנושית, בקצה ניצבו גישות שדגלו בדטרמינזם (הכל סיבתי וקבוע מראש) ושללו בעצם 'בחירה חופשית'. יהדות ותורה שמאמינה בשכר ועונש, ומטילה אחריות על האדם למעשיו, לא יכולה לקבל גישות כאלו, הבחירה וממילא האחריות הוענקה לאדם.

דוד המלך משורר לאלוקים, על היכולת המופלאה שניתנה לאדם להשפיע בבחירתו על כל יצורי תבל. "מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ וּבֶן אָדָם כִּי תִפְקְדֶנּוּ. וַתְּחַסְּרֵהוּ מְּעַט מֵאֱלֹקים וְכָבוֹד וְהָדָר תְּעַטְּרֵהוּ. תַּמְשִׁילֵהוּ בְּמַעֲשֵׂי יָדֶיךָ כֹּל שַׁתָּה תַחַת רַגְלָיו" (תהילים פרק ח). נעמיק בכך בגישת החסידות.

# "אין סתם "...

אחד מיסודות שיטת הבעש"ט היו - "אין סתם", אין יהודי סתם, אין מקרה סתם, ואין רגע סתם, אין סתם! לכל פרט הכי קטן ישנה חשיבות הכי גדולה.

כל יהודי הוא חלק אלו' ממעל, בן המלך, וכל מה שעובר עליו בכל פרט הכי קטן, הוא שליחות ותפקיד המכוון בדיוק לתיקון שעליו לתקן. יותר מזה - כל העולמות העליונים והתחתונים תלויים בו, בכל מחשבה קטנה או הגה הוא מניע את כולם, את המשנה באבות (פרק ב') "דע מה למעלה ממך" פירש הבעש"ט - דע לך שכל "מה שלמעלה" - "ממך" - הכל ממך, הכל תלוי בך ובמעשיך.

כל מקרה הוא מכוון, הכל בהשגחה פרטית ופרטנית, גם בעולם החי והדומם, העלה הקטן שצנח מן הענף במשובת רוח - הסביר הבעש"ט לתלמידיו הקדושים - היה מיועד לכסות את התולעת הקטנה שחיפשה לה צל. הנחה זו עמדה לויכוח בשנים שלפני הבעש"ט.

כל רגע יש לו תיקון משלו, היום לא חוזר על האתמול, ההווי' כולה מתחדשת כל יום וכל רגע מחדש בדבר ה', כל יום ויום ותיקונו החדש שלא היה מעולם ולא יחזור על עצמו שוב לעולם. זהו חידוש שמקורו בכתבי האר"י על צירופי שמות המשתנים בכל רגע וכל יום מחדש.

היסודות הללו הם בהחלט מצד אחד - "חיזוק" ללבבות נשברים שחושבים שהם מיותרים בעולם, זה גם נכון, אבל מנגד יש פה גם הרבה מן ה"מחייב". ולמה?

# אתה במרכז

אם "אין סתם" אז זה מחייב, מחייב מאוד. כשאתה מבין שברגע פלוני, בסיטואציה אלמונית, אתה ניצב מול שליחות ותיקון מיוחד שאתה - ורק אתה - צריך ויכול לבצע. אז פתאום זה לא 'אירוע מתגלגל', להיפך, 'האירוע הוא שלך'. אתה המפקד. יש לך תיקון שאם תבצע אותו הצלת הכל, ואם לא… הבחירה אצלך ואיתה גם האחריות, על העתיד גם כן.

אסתר המלכה שמוצאת את עצמה בסיטואציה הזויה, היא מלכה לשליט מטורף, שמתכנן עם הסגן שלו להשמיד את כל בני עמה, והיא ממש לא יכולה להגיד לו משהו ואפילו לא להיכנס אליו, אבל מרדכי דורש ממנה לעשות את זה למרות שהיא לא מבינה איך. הוא מוסיף לה "ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות" - אם את נמצאת בכל אירוע הכי משונה שרק לא יהיה - "עת כזאת", אז תדעי שזה לא סתם, זה אולי הרגע שבשבילו הכל קרה, זה הרגע שאם תקחי בו פיקוד ואחריות, כל העתיד ישתנה, ואם לא, זה לא עוד רגע שעבר, "כי אם אם החרש תחרישי בעת הזאת" - העסק יאבד, הוא חוזר איתה אחורה "ואת ובית אביך תאבדו" העבר וגם העתיד נתון בידינו, אי אפשר להתעלם…

זו ההסתכלות על כל אדם, בכל רגע, בכל אירוע. "אין סתם" כל פרט הוא משמעותי לשרשרת הדורות, לעבר ולעתיד. בבית המדרש, בארמון המלך, ברחוב הסואן, וגם במשרד הממוזג. תמיד קח אחריות! הכל תלוי בך, הסביבה, הילדים, השכנים, עם ישראל, העולם. אם תיתן את החלק שלך, בזמן שלך - ב"עת כזאת", אז תגיע למלכות.

# האחריות מחייבת

תלמידי הבעש"ט לדורותיהם, סבבו בעיירות, ודאגו גם לאיכרים הפשוטים שבקושי ידעו קרוא וכתוב, פרתו החולבת של יהודי כפרי העסיקה תמיד את צדיקי החסידות, וצערה של בת ישראל טרדה את מנוחתו של כל רבי. בכל הדורות חלק לא מבוטל מעבודת הקודש של הצדיקים סבבה מדאגה לדמי השכירות השנתיים ל"קרייטשמע" (בית מרזח) של מושק'ה, פיתוח חקלאות לעבודת כפיים, ועד דיור בזול בימינו. זה לא היה רק חסד ואהבת ישראל, הדבר נובע ממקום עמוק יותר. כל יהודי על ענייני פרנסתו ומקומו הוא חלק בלתי נפרד מהעסק.

כך נהגו צדיקים וכך חינכו את תלמידיהם וחסידיהם, כולם שאפו ללמוד ולעסוק בעבודת ה' בין כתליו החמימים של בית המדרש. אבל יחד עם זאת, יצאו לעבוד לפרנסתם לפי הצורך, הלכו לדאוג ליהודים אחרים, לרוחניות שלהם וגם לצרכיהם הגשמיים, כי אי אפשר לומר "זה לא באחריותי".

מחובתנו לחשוב על הנעשה סביבנו, על החינוך לתורה יחד עם כל הנלווה, בשאלות הדרושות הכרעה מגדולי הדור - כמו השאלה בה פתחנו - נלך ונשאל בעצתם, אבל מתוך רגש אחריות ואכפתיות ומחויבות אישית שלנו - כלפי הסביבה, כלפינו עצמינו, ובוודאי כלפי ילדינו. אם ניקח אחריות, ונפעל כתורה והלכה, בוודאי נזכה לסייעתא דשמיא.

קרא עוד ▼

7 תגובות

 1. באופן מסורתי, התנגדו רבותינו נשיאנו לכל לימודי החול במוסדות החינוך ותמכו במתכונת ה"חדר" המסורתית. בתקופות מאוחרות יותר, כאשר הקימו מוסדות חינוך לילדים מבתים שאינם חסידיים ואף אינם דתיים, התירו לעיתים לשלב לימודי חול במוסדות. אמנם, ענין זה היה בהוראת שעה בלבד, בדוגמת בית הבראה לחולים שבו יש סדרים שאינם מתאימים לבריאים. הרבי כתב: "לכתבו אודות בי"ס, בו ילמדו לימודי קדש וגם להבדיל לימודי חול. בכלל בכגון דא תלוי בתנאי המקום והאישים ועד לשני הקצוות בזה: בתנאים מסוימים התנגדו רבותנו נשיאינו לזה בכל תוקף, ובתנאים מסוימים אחרים, אף שלא התעסקו ביסוד בי"ס אלו אבל מאחורי הפרגוד סייעו בדבר, ומובן שאופן האחרון היה נדיר ביותר אבל בכל זאת קרה לפעמים".
  חבדפדיה

 2. כל חסיד מתחיל בתורת החסידות יודע שהעקרון הראשון והאחרון של הבעש"ט הקדוש שהעולם אינו מציאות אמיתית אלא כל כולו חי ממציאות אלקית. העקרון הראשון והאחרון הזה מכתיב את כל אורח חיי החסידות. העקרון הראשון והאחרון הזה הכתיב לחסידים בכל הדורות יחס מזלזל בטבע. האחריות שלקחנו על הטבע היתה רק כדי להעלות אותו, לגלות בו את האור האלקי. ממש לא היינו מודאגים בקשר לטבע, ובוודאי לא בקשר לפרנסה. ככה לפחות חיתה החסידות שלש מאות שנה, עד שבאו זרים שמנסים לחלל אותה. והיא לא תצלח. לא הייתי מציע לחלל את שמו של הבעש"ט הקדוש ומאות תלמידיו שרפי מעלה מתוך אינטרס כזה או אחר. בוודאי לא אם האינטרס הוא שפל כל כך.

 3. היות וזה מאוד עדין. וזה שייך לכל מקום בנפרד ולכל דור בנפרד ולכל מנטליות בנפרד [מנטליות הכוונה ממילא גם לאופי של האדם ולחסידות שאליה הוא משתייך – כי בסטרליסק לא רצו שיהיה עשירים ובחסידויות אחרות דגלו שכן וכד'] ואנו חיים בעלמא דשיקרא, שיש פה יסוד מרתק שלא קיים בשום עולם לא בריאה לא יצירה ולא אצילות וקוראים לזה 'כסף',
  ולאור הנ"ל, לא יתכן שיש תשובה חד משמעית של הדרכה לכלל ישראל בנושאים האלו.
  גם בגדולי האדמור"ים היו מיטיבי כתיבה ובעלי כתב יפה ונטול שגיאות ובעלי חשבון [בעלי גימטריאות בחלקיקי שניה] וידענים בגאוגרפיה וטבע, ומאידך היו לא פחות בעלי מופת באלו שלא כתבו וכנראה לא ידעו ולא שמרו את כתביהם וכן כאלו שלא היה קשר בין הגימטריאות שהם אמרו לחכמת התשבורת וכד'. אז כנראה אין הכרע.
  אכן נאמר בשם הרבי רבי זוסיא שהוא לא יודע ירושלמי אבל הוא לקח את הידיעה שלו מהיכן שהירושלמי לקח אותה…

 4. האחריות של חסיד זה לגלות בכל דבר שאין טבע ואין מנהגו של עולם אלא הכל אלקותו יתברך ואין עוד מלבדו. מסיבה זו התנגדו כל גדולי החסידות ללא יוצא מן הכלל ללימודי חול אצל צעירים כלכתחילה (וכשלפעמים שהתירו זאת, היה זה רק מחמת גזירות השלטונות או קירוב אינם שותו"מ, כמבואר בליקוטי שיחות), כי לימודי חול הם משכן הטומאה – מסתירי האור האלקי, כמבואר בתניא.
  וכזעקתו הקדושה של הרבי מליובאוויטש (התוועדות שמחת תורה תשט"ו):
  ג' השנים הראשונות, שבהן הילד מתחיל ללמוד, זה היסוד העיקרי להצלחתו בעתיד. ודווקא בזמן הזה לוקחים את הילד ומטמאים את מוחו באנגלית, גראמאטיקע וכיוצא-בזה! הלוואי שגם גדולים לא היו יודעים עניינים אלו! ועל-אחת-כמה-וכמה ילדים – עד תשע שנים, עד י"ב שנה –והייתי אומר גם לגבי השנים הבאות.. רצונו של הקב"ה לשכון דווקא במוחו של ילד יהודי – לוקחים מוח זה ומטמאים אותו בחכמות חיצוניות!… היכן היא הגאווה היהודית?!
  ובהזדמנות אחרת:
  וזהו מה שראינו בהפעולות של הנשיאים, שהיו פעולות כאלו שבעבר בליובאוויטש לא היו גורסים אותם כלל, אלא, שמצד הכרח השעה היו צריכים להתעסק גם בענינים אלו, כדי להציל את הניצוצות הנמצאים למטה. ואחד הענינים הוא – שבשלב מסויים, לא ניהלו מלחמה נגד הענין של לימודי חול (בגיל מסויים) במוסד שלומדים לימודי קודש, אע"פ שבעבר הי' הדבר בשלילה מוחלטת. אלא, שבתחילה השקיעו בהילדים תוספת כח ותוספת גילוי בהענינים שהם היפך לימודי חול – מאור שבתורה, שמביאה לאהבתו וליראתו ית', ואז, לא ניהלו מלחמה נגד הגזירה של לימודי חול, מפני ההכרח להציל ניצוצות אלו. אמנם, צריכים לזכור אשר הנהגה זו ומעין זו היא רק בדרך הוראת שעה בלבד, מפני המצב, באותו מקום ובאותו איש, אבל לא בתור סדר קבוע.

 5. רש"י הקדוש בדף היומי של היום.
  כתובות דף ה וזה לשנו. ללמדו אומנות – מצוה הוא דכתיב (קהלת ט) ראה חיים עם אשה אשר אהבת למוד אומנות שתחיה הימנו עם התורה ואמרינן בקידושין (דף כט.) שאביו חייב ללמדו אומנות: רש"י קאי על הגמ שאומרת ותנא דבי מנשיא משדכין על התינוקת ליארס בשבת ועל התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות

 6. יש על זה אריכות בהקדמה לארחות חיים. כל מה שמועיל לפרנסה ונלמד ממורים יראי שמים הוא בכלל מה שאמרו יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ אלא שיש לזכור שהתורה היא העיקר והדרך ארץ טפל. גם אדמו"רי חב"ד לא התנגדו ללימוד מקצוע ובשביל פרנסה מפורש בתניא ובשו"ע הרב שזה מותר. המאבק היה בתנועת ההשכלה שטשטשה את העיקר והטפל

  1. סליחה, חיים היקר!
   סליחה???
   "התורה היא העיקר וה"דרך ארץ" – הוא הטפל???!!!!
   ומה תעשה עם מאמר חז"ל הידוע, ממסכת אבות: "אם אין דרך ארץ, אין תורה"?
   זוהי דרכה של תורתנו הקדושה???
   זוהי דרך החסידות??? – "דרך ארץ" – טפל, התורה (ללא דרך ארץ, שהרי היא טפילה, לכאורה, כדבריך) – היא העיקר (ללא דגש של שילוב מוכרח של תורתנו הקדושה, בכל מכמניה, כולח: תורת החסידות, עם דרך ארץ)???
   אשמח בתגובתך ובהסבר נאות לדבריך!
   בברכת חודש טוב ומבורך וגאולה שלמה בע"ה במהרה ובקרוב לנו ולכל בית ישראל!
   מ: מאיר, קרית ארבע חברון, ת"ו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מאמרים אחרונים

לקבלת חומרים מבית "חסידים ואנשי מעשה" השאירו פרטים:

רעיונות לנושאים

(בין הנושאים שנרצה לסקר)​

לשליחת מאמר מלאו את הפרטים:

לקבלת חומרים מבית "חסידים ואנשי מעשה" השאירו פרטים: